#0405-1400 McOmie's 7.0 Colorado Spinner UV "Pink/Pearl" w/Hoochie

$7.99 $5.99

  • 0405-1400 McOmie's 7.0 Colorado Spinner Bubblegum "Pink/Pearl Blade" w/Hoochie
  • Size 7.0 Colorado Blade
  • Custom Paint w/UV Coating
  • 8 mm Bubblegum Pink Beads
  • 1/0 Owner Hook
  • 3" UV Hoochie

Reviews